Transparantie in het bouwbeleid

Transparantie in het bouwbeleid
Hallo Lijst van de Burger
Waar kunnen wij als Hasselaar nog terecht als we zien dat onze mooie stad wordt weggegeven aan de vastgoedsector? Ik was dan ook opgetogen met het buurtprotest dat voorkwam toen de begijnhofsite aan de Zuivelmarkt in handen kwam van immobiliënmakelaars.
Net nu dit gevaar wat geweken is, blijkt men een bouwproject in te plannen binnen de Herckenrodekazerne aan de Maastrichterstraat. Ondanks negatieve adviezen van het agentschap onroerend erfgoed en de provinciale stedebouwkundige ambtenaar, probeert ‘de politiek’ dit tegen de uitdrukkelijke afkeuring van gezaghebbende instanties, buurtbewoners en Hasselaren toch door te drukken. Bovendien blijkt de communicatie van het stadsbestuur weinig transparant.
Dit is toch geen bestuur in het belang van de stad en haar inwoners.
Robert
Antwoord van de Lijst van de Burger
Geachte Robert
Wij delen uw bezorgdheid over de vrijwaring van het groen en de openbare ruimte in onze stad. Het is in ons aller belang deze in stand te houden en te opwaarderen in functie van onze stadsgenoten en de talrijke bezoekers van onze Demerstad. 
We horen ook met bezorgdheid hoe de buurtbewoners in het ongewisse werden gelaten van de nieuwe initiatieven om het project toch door te duwen. Duidelijke communicatie met de bewoners hoort vanzelfsprekend te zijn. Anders verlies je als bestuur alle vertrouwen.
Voor het behoud en opwaardering van het groen en de openbare ruimtes: 
Voor een eerlijke en transparante communicatie: 
Stem voor de LIJST VAN DE BURGER