Transparant bouwbeleid

Transparant bouwbeleid
Aan de Lijst van de Burger
Beste mensen,
Bij een uiteenzetting naar aanleiding van een debatavond over betaalbaar wonen in Hasselt georganiseerd door de lokale afdeling van Hart boven Hard liet een Hasseltse schepen weten dat de vastgoedsector miljoenen euro’s had bijgedragen aan de bouw van het stedelijk zwembad.  Bij mij rijst dan de vraag wat de vastgoedsector hiervoor in ruil vroeg/kreeg. Dat de ‘Kapertoren’ geen betaalbare appartementen biedt,  hing er volgens hem mee samen. De vastgoedsector moest immers zijn investeringen kunnen recupereren. Graag formuleerde ik twee vragen: (1) hoever reikt de invloed van de vastgoedsector naar aanleiding van deze investering in de stedelijke zweminfrastructuur en (2) heeft de stad nog wel de regie mbt de stadsontwikkeling in de hand?
Graag had ik voorgesteld om hieromtrent meer transparantie te krijgen.
Jan,
Antwoord van de Lijst van de Burger (LvdB)
Hallo Jan.
Het is absoluut noodzakelijk te weten wie voor welke bijdrage in de stedelijke infrastructuur heeft geïnvesteerd en wat hier tegenover staat.
Voor een transparant stedelijk beleid
Stem voor de LIJST VAN DE BURGER