Tentoonstellingsruimte

Geachte Lijst van de Burger
In één van de lezersbrieven komt een cultuurliefhebber met het voorstel om een performante film en theaterzaal  in de binnenstad te bouwen.
Mag ik hier nog iets aan toevoegen.
Hasselt heeft geen gedegen tentoonstellingsruimte. De grote ‘vestiaire’ van het CCH kan hiervoor bezwaarlijk in aanmerking komen. Het nieuwe museum van Z33 is georiënteerd op cross-overs tussen design, architectuur en beeldende kunst.
Om het culturele niveau op te drijven en met straffe tentoonstellingen te kunnen uitpakken, lijkt me een performante tentoonstellingruimte in de binnenstad geen overbodige luxe.
Trouwens de stad zal in tijden van e-commerce en leegstaande winkelpanden moeten focussen op de beleving in de (binnen)stad. Cultuurprojecten zijn hiertoe een aangewezen piste.
Achting
Jan
Antwoord van de Lijst van de Burger
Geachte Jan
Wij gaan volledig akkoord met uw kijk op de uitdagingen voor het nieuwe stadsbestuur om te zorgen voor meer beleving in de binnenstad. En als cultuurliefhebbers staan we ook achter uw voorstel voor een performante tentoonstellingsruimte in de binnenstad.
Dank je wel!
Voor meer beleving in het Hasseltse centrum:
Voor een performante tentoonstellingsruimte in de binnenstad:
Stem LIJST van de BURGER