Programma van de lijst van de burger

Voor de totstandkoming van dit programma kan je best even een kijkje nemen in de rubriek: lezersbrieven.
Onze strijdpunten zijn aangedragen door geïnteresseerde en geëngageerde burgers.
Naarmate we de ideeën uit de brieven, mailtjes, telefoontjes en gesprekken verwerkt krijgen, vullen we ons programma verder aan.

Stad Hasselt

milieu: 
De LvdB wil het integrale behoud van het natuurgebied ‘de Groene Delle’
De LvdB wil geen woonzorgcenter in het midden van het groene Godsheide.
De LvdB wil meer groen in de stad door o.m. tegeltuinen, vervangen van de verharding door planten in verhoogde bermen.

verkeersveiligheid: 
De LvdB richt zich op het voorkomen van ongevallen door ingrepen in de infrastructuur:  bvb verkeerssnelheid in de schoolomgeving milderen door wegversmallingen, verkeersdrempels, etc.
De LvdB wil eenvoudige en eenvormige verkeersregels. (bvb opheffen van de zone 30 . Aangepaste verkeersinfrastructuur moet de veiligheid en de gepaste snelheid bewerkstelligen.)
De LvdB wil lagere (veiliger) en bredere stoepen in de binnenstad.
De LvdB wil de aanleg van parken in de buurt van de binnenstad.

Mobiliteit
:
De LvdB wil een autoloze binnenstad tussen 10u30 en 16u30.
De LvdB wil grote parkings buiten de grote ring en gratis pendelbussen naar de binnenstad.

Stadsontwikkeling
:
De LvdB wil geen woontoren in de historische site van de Herckenrodekazerne aan de Maastrichterstraat.
De LvdB wil het behoud van het oude provinciegebouw aan de Thonnissenlaan.
De LvdB wil de Vlaamse Bouwmeester vragen om het stedelijk beleid op vlak van stadsontwikkeling door te lichten.
De LvdB wil transparantie op het vlak van de stadsontwikkeling en het stedelijk bouwbeleid. Met name de compensatie van de vastgoedsector voor haar bijdrage in de stedelijke zweminfrastructuur die ettelijke miljoenen bedraagt. Wie heeft in welke mate bijgedragen en wat stelt de stad daar tegenover.
De LvdB wil eenrichtingsverkeer op Sint Tuidersteenweg/Luikersteenweg/Maastrichtersteenweg/Koning Boudewijnlaan/Kempische Steenweg/Kuringersteenweg van de Grote tot de Kleine ring. Deze wegen worden groene lanen met veel ruimte voor de fietsers.
De LvdB wil dat bebouwing zich concentreert rond de grote wegenassen. Op die manier is het openbaar vervoer makkelijker te organiseren en  vrijwaart men de groene ruimtes.
De LvdB wil dat bij plaatsing en uitbreiding van infrastructuur die voor een grote(re) toevloed van mensen zorgt, een gedegen voorstudie naar mobiliteit en veiligheid die tijdig wordt gecommuniceerd naar de bevolking.
De LvdB wil de renovatie van de woning Douchar in de Koningin Astridlaan.

Cultuur
De LvdB wil een prestigieuze film-en theaterzaal in de binnenstad.
De LvdB wil een performante tentoonstellingsruimte in Hasselt

Bestuur
De LvdB wil een transparanter beleid op vlak van stedebouw.
De LvdB wil een betere communicatie met de Hasseltse bewoners.
De LvdB wil stadsplanning op vlak van infrastructuur en wonen met de bewoners aftoetsen
De LvdB wil dat Hasselt het voortouw neemt in het organiseren van een grote fusie met alle gemeenten van Limburg.

Limburg

Bestuur
De LvdB wil naar een afbouw van overtallige bestuursniveaus
De Lvdb wil het opheffen van het provinciale bestuur
De LvdB wil een grote fusie met alle gemeenten van Limburg. (Stad Limburg). Deze stad is met 870.000 inwoners de grootste stad van België.