Overbodige bouwgrond

Overbodige bouwgrond schrappen is goedkoopste oplossing
We vernemen uit de pers dat 15 Limburgse gemeenten aan de Vlaamse minister-president Bourgeois hebben aangegeven dat de Vlaamse bouwmeester hun ruimtelijk beleid mag doorlichten.
Dit intitiatief kan bijdragen tot een duurzamer gebruik van ruimte.
Hasselt ontbreekt op deze lijst!
Antwoord van de Lijst van de Burger (LvdB)
Als Lijst van de Burger zijn we van oordeel dat ook onze stad hieraan dient te participeren.

Voor een duurzaam gebruik van de ruimte
Stem voor de LIJST VAN DE BURGER