Mobiliteit

Mobiliteit
Graag had ik even gereageerd op de lezersbrief van Dirk die jullie voorstelde om en duidelijke keuze te maken voor het alternatieve vervoer en niet langer de auto op de eerste plaats te zetten. Hij stelde ook voor om de gemotoriseerde bezoekers van onze stad op te vangen op parkings buiten de grote ring om hen dan met een fietsaanbod of (gratis) pendelbusjes naar de binnenstad te leiden.
Zou ik hier een voorstel mogen aan toevoegen?
Waarom maken we geen inrichtingsverkeer op de grote toegangswegen tot de binnenstad (Koning Boudewijnlaan, Luikersteenweg, Sint-Truidersteenweg etc). Als we toch de keuze maken voor het alternatieve vervoer kunnen we zo een groene laan maken met veel meer plaats voor de fiets. Op deze manier maken we een ferm statement vòòr het alternatieve vervoer en geven we de stad terug aan haar bewoners. Dus niet langer drukke verkeersassen vol wagens maar een groene laan met vooral plaats voor de fietsers. De grotere verkeersveiligheid en gezondere lucht krijgen we er gratis bij.
Erwin.
Antwoord van de Lijst van de Burger
Beste Erwin.
Wij zijn helemaal gewonnen voor het idee van Dirk en jouw voorstel.
Voor een nieuw mobiliteitsplan dat kiest voor het alternatieve vervoer:
Stem LIJST VAN DE BURGER