Leopold II

Beste Lijst van de Burger
Vorige zomer was er een hele heisa rond het beeld van Leopold II in de openbare ruimte. Het eerbetoon  aan onze vorst over zijn bijdrage aan de ‘ontwikkeling van de inwoners van Belgisch Congo’ staat in schril contrast met de feiten die zich ginder hebben afgespeeld. Waar sommigen opperden om het beeld weg te halen en anderen weer om alles bij het oude te l aten, bogen aan de  UHasselt studenten interieur architectuur over dit thema. Zij stelden verschillende opties voor om met ons koloniale verleden om te gaan. Uit de verschillende voorstellen werd een project gedestilleerd dat een beeld toevoegde aan  het voormelde huldemonument dat moest aanzetten tot nadere reflectie. Dit zou verder worden aangevuld met een QR code waarachter informatie en verwijzingen worden opgenomen over het verleden en de achtergrond bij deze monumenten en de geschiedenis waaraan ze refereren.
De Stad Hasselt gaf weinig blijk van moed en artistieke durf. Zij besloot tot het toevoegen van een simpele ‘pancarte’ met weinig revelerende toelichting.
Zou ik mogen voorstellen om alsnog de artistieke ingreep en de QR code toe te voegen die geïnteresseerde bezoekers tot reflectie kan aanzetten en informatie kan aanreiken.
Dank voor het lezen van mijn mailtje.
Tony
Antwoord van de Lijst van de Burger
Beste Tony
Wij kunnen ons volledig vinden in jouw voorstel.
Dank
Voor een gepaste artistieke aanvulling van het huldemonument van Leopold II:
Voor een gedegen achtergrond bij dit monument:
Stem LIJST van de BURGER