HBvLoon Groene vingers

Komen net uit het stadhuis gewandeld met een gietertje in de hand: burgemeester Nadia Vananroze (Nadia V.) en de schepenen Brizitte Humperdinck-Smets (Brizitte H.), Mandoline Mondelaers (Mandoline M.),  Falderie Del Re (Falderie D.) en Gerald Boiscourt (Gerald B.).

HBvL. Zo, dames en heer Burgemeester en Schepenen. En meneer Boiscourt, als enige van het mannelijk geslacht tussen al dat vrouwelijk geweld?

Gerald B.: Eeeeuh ja, eeuh nee, eeeuh misschien….

HBvL. Dat klinkt als een standaardantwoord uit het grote Tjevenboek.

Gerald B.: Eeuh ja, eeuh nee, ;… (kijkt hulpeloos om zich heen).

Mandoline M.: Zeg het maar Geralda.

HBvL: Geralda…???.

Gerald B.: Eeeeuh ja , het zit zo eeuh…. in  het kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen stelde Pita (Belet,  Europees parlementslid en sterke man van de CD&V Hasselt, nvdr ) voor om in navolging van andere kieslijsten ook op onze Hasseltse CD&V lijst personen uit minderheidsgroepen op te nemen. Denk bijvoorbeeld aan een chassidische jood op de CD&V lijst van Antwerpen, een jongen met het syndroom van Down op de groene lijst in Brugge, iemand met een bijzonder idiote gezichtsuitdrukking zoals Servais Verherstraeten op de kieslijst  van de CD&V in Mol.  Nu wil Pita een transgender op de lijst van Hasselt en omdat we niemand konden vinden vroeg hij of ik….

HBvL: En wat hebt u daarop geantwoord?

Gerald(a) B.: Euuh ja, eeuh nee, eeuh misschien ….

HBvL: Kortom, het standaardantwoord…

Gerald(a) B: … uit het grote Tjevenboek.

HBvL: De inspanningen om personen uit minderheidsgroepen te laten figureren op de gemeenteraadslijsten is toch om deze groepen ook een stem te geven in het maatschappelijke debat? Het gaat hier toch nooit om plat politiek opportunisme?

Gerald(a) B:. Euuh ja, eeuh nee, eeuh misschien….

HBvL: Enfin, ik zie dat jullie met een gietertje op stap zijn. Wat zijn de plannen?

Nadia V.: Wij waren op weg om onze moestuin te gaan begieten.

HBvL: Moestuin? Waar hebben jullie een moestuin?

Nadia V:. Awel hier, tegen de muur. Onze verticale tuin. De jongens van de groendienst hebben hem zopas nog omgegraven en ingezaaid.

HBvL: Het ziet er in ieder geval wel wat beter uit na jaren te zijn verwaarloosd met alleen verdorde planten. Hoe komt het dat je dit nu wel hebt aangepakt?

Nadia V.:  Dit is letterlijk en figuurlijk een staaltje van ‘facadepolitiek’. Net voor de verkiezingen nog wat oplappen zodat het goed oogt.

HBvL.: Deze politieke finesse hebben jullie ook aan de dag gelegd toen je na jaren van toenemende leegstand in de binnenstad nog snel in de laatste maanden van jullie bestuursmandaat een centrummanager hebt aangesteld, niet?

Nadia V.: Precies, dat heb je maar al te goed gezien.

HBvL: En wat heb je zoal geplant in je moestuin.

Nadia V.: Onder meer radijsjes, wortelen, salade, prei…

HBvL: Vrees je niet dat de prei als hij wat groter wordt uit de verticale moestuin tuimelt?

Nadia V.: Nee hoor, de jongens van de groendienst hadden daar een goed middel tegen. Tak 4 of zoiets

Brizitte H.: Nee, het was Tok 6

Mandoline M.: Ik dacht Tuk 8

HBvL: Tec 7?

De dames in koor: Ja, dat was het: Tec 7

HBvL: Dat lijkt me een probaat middel. Die prei valt er niet meer uit. Het bevestigt echter ook een beetje mijn indruk dat jullie geen echte liefhebbers van een moestuin zijn. Zelfs geen liefhebbers van groen in het algemeen als ik even naar jullie beleid kijk.

Nadia V.: Dat klopt. Het begieten van de moestuin  is maar even voor de show. De rest gebeurt door de mensen van de groendienst. Hooguit wijzen wij even met onze groene vinger waar we wat willen ingeplant hebben of waar er onkruid moet worden gewied, maar voor het overige steken we daar geen tijd in. Wij houden meer van beton.

Brizitte H: ja hoor. Dat borstel je gemakkelijk af. En in  het voorjaar ga je er even met een emmertje javel over tegen het mos. Dat is zo gepiept en je hoeft er verder niet naar om te kijken.

HBvL: Ja, je merkt dat ook aan de snelheid waarmee het groen in Hasselt wordt ingeruild voor beton. Industrie in het natuurgebied de Groene Delle, een vestiging van IKEA in het mooie en natuurrijke gebied aan de Biezenstraat, een woontoren in de Herckenrodesite op de Maastrichterstraat, alles aan het volbouwen aan de Blauwe Boulevard, verkavelingen in Godsheide….

Voor de natuur is er niet veel plaats in jullie beleid.

Nadia V.: Nee, zoals al gezegd, wij zijn meer voor beton dan voor groen.

HBvL: Probleem is wel dat er door al die verharding het water niet meer in de grond kan trekken, de natuurlijke buffers verdwijnen. Bovendien draagt al dat beton bij tot een hogere opwarming van de stedelijke gebieden.

Nadia V.: Oh, maar daar hebben we ook al een oplossing voor. Toost Vinken, schepen van duurzaamheid, stelt voor dat alle  Hasselaren hun eigen oprit opbreken. Op deze manier is het probleem ook van de baan, niet?

HBvL: Wat een politiek vernuft!

Nadia V.: Dank u wel, dank u wel.

HBvL: Nog een fijne dag gewenst, dames.

Nadia V.: Dat zal niet mankeren. Zo snel we hier klaar zijn, lopen we nog even de stad in. Door al die winkels die hier in Hasselt hun deuren sluiten en nog van hun voorraad afwillen, zijn er nu koopjes te doen!

Bij het uittypen van dit verslagje op mijn vaste stek in KultuurHuis De Tijd Hervonden vertel ik even over mijn wedervaren aan de uitbater.  Deze schudt even het hoofd en zegt: “De kiezer wil bedrogen worden”.

Campagnefoto Servais Verherstraeten