Groen in de Stad

Dag dames en heren van de LvdB
Deze zomer maakt nog maar eens duidelijk dat het klimaat ontregeld raakt. De warmte en droogte wogen zwaar op mens, dier en plant een gesel. In de steden bleken de temperaturen nog hoger op te lopen dan op de buiten. Oorzaak zijn de vele verhardingen (wegen, woningen, bedrijven) en een groot tekort aan groen.
Mag ik voorstellen dat we gelijk de hand aan de ploeg slaan en als stad het voorbeeld geven. Zo zouden we alvast stoepen en verhoogde bermen van meer groen kunnen voorzien. We halen delen van de bestrating weg en brengen  hierin bomen en struiken aan.  Kijk bijvoorbeeld even naar de stoepen. Tegen de huizenrij zouden we alvast de stoep kunnen uitbreken. (behouden aan deuren in inrijpoorten, weliswaar). Een voetganger loop nooit tegen de huizenrij en houdt steeds een afstand van pakweg 30 centimeter. Laten we hier de bestrating wegnemen en er (tegeltuinen) inrichten.
Op deze manier kunnen we alvast heel snel honderden vierkante meters voor de natuur terugwinnen.
Wat denken jullie hiervan?
Cyriel
Geachte Cyriel
Gezien de natuur in het dna zit van onze partij, gaan we jouw standpunt gelijk overnemen.
Voor meer groen in de stad:
Voor integratie van groen in de stoepen en verhoogde bermen:
Stem LIJST van de Burger