De vertommeling van onze leefomgeving

De vertommeling van onze leefomgeving
Van François ontvangen wij volgend bericht:
Graag had ik even mijn mening geventileerd over de ‘vertommeling’ van onze leefomgeving. Hiermee verwijs ik naar de inspanningen van de overheid om de mensen ertoe te brengen zonnepanelen op onze daken te leggen. Eindelijk waren we verlost van de tv-antennes en nu moeten we vaststellen dat er overal op daken zonnepanelen worden gelegd die onze al beschamende architectuur nog een extra dimensie geven.
Is er niemand binnen de overheid of organisaties die zich met energiewinning bezighouden die zich hier vragen bij stelt.. Had men niet beter de middelen die de mensen investeerden (en nog gaan investeren) samengebracht en hiervoor adequate projecten uitgewerkt (windmolens op de Noordzee, zonne-energieprojecten in Afrikaanse landen, getijdenenergie, etc. ) ipv die kleine individuele initiatiefjes te steunen.

Antwoord van de Lijst van de Burger (LvdB)
Geachte François
Het begrip ‘vertommeling van onze leefomgeving’ is een leuke vondst. Onze ondermaatse stedebouwkundige ontwikkeling en architectuur zijn al schrijnend. Met de zonnepanelen wordt dit nog eens extra in de verf gezet. Het klopt dat dit nooit op een individueel vlak had mogen worden uitgewerkt. Investeren in grotere projecten waarbij mensen die hierin investeerden een dividend of subsidie konden krijgen of korting op de elektriciteitsfactuur had de optie moeten zijn. Het was misschien ook een opportuniteit geweest om de grote Belgische spaarquotes aan te spreken.
De Lijst van de Burger pleit voor een kwalitatieve leefomgeving en is geen pleitbezorger van de onesthetische zonnepanelen. De LvdB wil naar grote efficiënte projecten waar particulieren naar hun mogelijkheden en middelen kunnen investeren tegen een bepaalde revenu (dividenden of korting op de elektriciteitsfactuur).

Voor een kwalitatieve leefomgeving en een efficiënt energiebeleid

Stem voor de LIJST VAN DE BURGER